Teknologien muliggjør nye måter å jobbe på

 • Virtuelle samhandlingsløsninger og tilhørende teknologi i felt, på arbeidsplass og andre samhandlingsarenaer
 • Bruk av sanntidsdata
 • Bruk av analytics og big data
 • Integrering av data på tvers av lokasjoner, systemer for lett tilgang på informasjon
 • Rådgivning for valg av teknologisk plattform og systemer

 

 • Valg av teknologi som støtte til interne og eksterne arbeidsprosesser
 • Sikkerhets- og Katastrofe monitorering
 • Fjernstyringsløsninger
 • Monitoreringsløsninger for ledelse, drift og vedlikehold
 • Kvalitetssikring
 • Teknisk dokumentasjon, testing og testdokumentasjon av maskiner, utstyr og programvare
 • Prosjektledelse