Tydelig lederskap kreves for å lykkes med digitalisering

StepChange jobber med ledere og nøkkelpersoner med ledelses- og organisasjonsutvikling samt etablering av en kultur for nettverksbasert arbeidsform.

  • Våre leveranser og fokusområder:
  • Lederutvikling
  • Etablering av felles tankesett
  • Distribuert ledelse og ledelse i virtuelle team
  • Risk Management og katastrofehåndtering
  • Endringsledelse

“Vi ser en klar sammenheng mellom økt digitalisering og økt omsetning”

Cathrine StienCEO, StepChange