Digitalisering endrer arbeidspraksis

StepChange bistår i arbeidet med å tilrettelegge for nye måter å jobbe på og våre leveranser og fokusområder kan være:

  • Nettverksbasert organisering og arbeidsform
  • Nettverksbasert samhandling; roller og ansvar
  • Kultur- og organisasjonsutvikling
  • Utforming av fysisk arbeidsmiljø for samhandling mellom ulike lokasjoner
  • Utforming av drift og produksjonsmiljøer
  • Automatisering av arbeid og arbeidsprosesser
  • Forbedring av arbeids- og beslutningsprosesser
  • Forbedring av møtestruktur og gjennomføring av møter
  • Samspill i hele verdikjeden