Verdiskapning ved digital transformasjon

StepChange har mer enn 15 års erfaring med å få effekt av digitalisering for større virksomheter. Vi bistår i den digitale transformasjons prosessen fra dagens arbeidsform til nye smarte måter å jobbe på som gir økt verdi for din virksomhet.

HVA VI GJØR

Den digitale transformasjonen

Digitalisering av samfunn og næringsliv har pågått i over 50 år. Det investeres stadig i ny teknologi for økt verdiskapning for virksomheter, men ikke alle virksomheter klarer å oppnå ønsket effekt. Det kreves også smartere bruk av ressurser, arbeidsform, prosesser samt tilpasset ledelse, kultur og organisering.

StepChange bistår virksomheter med utforming av nye forretningmodeller muliggjort av digitalisering. Vi har et helhetlig og integrert perspektiv i vårt arbeid som inkluderer teknologi, ledelse, organisasjon, prosesser og fysisk arbeidsmiljø. Vi bistår innenfor alle disse områdene for å oppnå ønsket effekt av digitalisering.

Les mer om våre satsingsområder og se hvordan vi kan bistå din bedrift i den digitale transformasjonen.

Strategi og forretningsmodeller

StepChange tilbyr strategisk rådgivning innenfor digitalisering.

Ledelse

Tydelig lederskap kreves for å lykkes med digitalisering

Arbeidspraksis

Digitalisering endrer arbeidspraksis

Teknologi

Teknologien muliggjør nye måter å jobbe på

Tydelig lederskap kreves for å lykkes med digitalisering

Vi vil veldig gjerne høre fra deg!