Øyvind Mydland

CEO & Executive Advisor
+47 90 13 29 74

Øyvind er grunnlegger av StepChange. Han er utdannet ingeniør med lang erfaring fra forretnings- og teknologiutvikling og lærte tidlig at Digitalisering handler om mennesker, ledelse, prosesser og organisering, og ikke kun teknologi.

Fra starten var han med i utviklingen av nye arbeidsformer i store internasjonale olje og gass selskaper omtalt som Integrerte Operasjoner, Digital Oilfield, Field of the future og Digital Transformasjon.

Øyvind har arbeidet med strategi, utvikling, planlegging og implementering av digitalt oljefelt i store olje- og gasselskaper over hele verden. Dette har bidratt til at de fullt ut skulle forstå, utvikle kapabiliteter og mulige effekter som digitalisering kan gi.