Jose Julio Gonzalez

Executive Research Advisor
+47 92 03 11 61

Jose har arbeidet som professor i IKT ved Universitetet i Agder. Han stiftet Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) i 2011 og var senterets første direktør. CIEM fikk en viktig rolle i EUs Smart Mature Resilience prosjekt og han fungerte der som vitenskapelig leder.

Jose har doktorgrader fra NTNU og University of Kiel og han mottok Sørlandets Kompetansefond forskningspris i 2012 og Kongens Fortjenstmedalje i 2019. Jose leder i dag Stepchange og Redrock sin forskningsavdeling i tillegg til arbeidet som rådgiver innen Sikkerhet, Beredskap- og Katastrofehåndtering.