Hanne Blix

Executive Advisor
+47 xx xx xx xx

Hanne har arbeidet for Statoil/Equinor siden hun var ferdig utdannet med unntak av et kort opphold i Kongsberg Digital. Hun har innehatt stillinger som Prosjektleder, Senior Ingeniør, Leder for automasjon og Skiftleder ved Hammerfest LNG på Melkøya.

Hanne har en mastergrad i kommunikasjons-teknologi fra NTNU 2005, og en lang rekke kurs i Equinor innen ledelse, prosjektledelse og sikkerhets og beredskapsledelse. I tillegg til at hun leder en elektrobedrift i Hammerfest, vil hun vil arbeide for Stepchange som rådgiver og konsulent innen Digital strategi og operasjon, Samhandlingsverktøy, samt Risikostyring, Beredskaps- og katastrofehåndtering.